ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันการปรุงอาหารด้วยสุดยอดวัตถุดิบปักษ์ใต้ ทั้ง 9 ประเภท