วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 – 23.00 น.  วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปาร์ตี้ แฮปปี้ ยก ม. ครั้งที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวเปิดงาน และมีอาจารย์วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เยี่ยมชมงาน พร้อมทั้งจับฉลากมอบของรางวัลให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งบุคลากรและนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ กิจกรรมจัดขึ้นจัดโดยกองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี