อาจารย์วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 โดยมีนายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุม MC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี