วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.00 – 17.00 น. วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ภายในครั้งที่ 6 โดยมีนางสาวสุรีรัตน์ จิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดงานแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ภายในครั้งที่ 6 และได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และอาจารย์วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เยี่ยมชมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ และมอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ที่ชนะการแข่งขันฯ อีกทั้งยังมีคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จัดโดยกองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี