คลิก

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดระดับภาษาอังกฤษ HMIP Examination สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

เชิญร่วมรับฟังการเสวนา โครงการเที่ยวไทยวัยเก๋า ไม่เฉาอย่างที่คิด
โครงการอบรมทำอาหาร Junior Cooking Class เมษายน - พฤษภาคม 2561