โครงการ มสด.รักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 8 หัวข้อ “ร้อยมาลัย ใส่ใจวัยคริสตัล”
เชิญร่วมรับฟังการเสวนา โครงการเที่ยวไทยวัยเก๋า ไม่เฉาอย่างที่คิด