มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามความร่วมมือ  MOU กับ Thanh Hoa University of Culture, Sports & Tourism ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส นำโดย ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและอาจารย์ จากคณะวิทยาการจัดการ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมหารือการลงนามความร่วมมือครั้งนี้