มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาลำปางอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 “ สวนดุสิตเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดย ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 7 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาราชภัฏลำปาง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาลัยเขตลำปาง และวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง โดยการจัดการแข่งขันกีฬาฯในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างแต่ละสถาบันอุดมศึกษา โดยมีการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 6 ประเภท ได้แก่ ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เทเบิ้ลเทนนิส เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน รวมไปถึงการประกวดดาว เดือน ดาวเทียม และเดือนเทียม โดยมีผลรางวัล ดังนี้

– ตำแหน่งดาว มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

– ตำแหน่งเดือน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

– ตำแหน่งดาวเทียม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง และ

– ตำแหน่งเดือนเทียม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

นอกจากนี้ ยังมีการการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ โดยสถาบันที่คว้ารางวัลชนะเลิศได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ทั้งนี้ ในการแข่งขันกีฬาลำปางอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งถัดไป.