กำหนดการโครงการ SDU Research Consortium: กลุ่มสาขาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น “สัมมนาโจทย์การวิจัยเพื่อเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย”

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญอาจารย์/นักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
สวนดุสิตรับสมัครรอบรับตรงร่วมกัน และ รอบ Admission