คณะกรรมการบริหารสำนักฯ พร้อมทั้งบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ “สรงน้ำพระพุทธ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่” โดยพร้อมใจแต่งกายชุดไทย ชุดผ้าลายดอก ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ชิมขนมไทยชาววัง น้ำสมุนไพรพร้อมทั้งได้รับความรู้ในเรื่องขนมไทยจากมุมเรียนรู้ตามอัธยาศัย และรับฟังดนตรีไทยจากนักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยมี ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีศูนย์การศึกษา เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ณ ลานเวิร์คโซน ชั้น 1 อาคารวิทยบริการฯ (ข่าว: รสสุคนธ์/ภาพ: อภิญญา/สถิตย์/คนARIT)

มสด.จัดโครงการรับบริจาคโลหิต
วิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดการประชุมเตรียมความพร้อม ดำเนินงานด้านสถานที่และการจัดแสดง ภายใต้โครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน