กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโครงการรับบริจาค โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมบริจาค  วันที่ 10 เมษายน 2561 ณ โถงด้านหน้า อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(25)/2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ "สรงน้ำพระพุทธ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่"