“สวนดุสิต : คุยสร้างงาน” การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อบริการวิชาการสังคมในยุคดิจิตอล
สวนดุสิตรับสมัครรอบรับตรงร่วมกัน และ รอบ Admission