ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา และ ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำทีมนักวิจัยที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมจากงานวิจัยในงาน 46th International Exhibition of Inventions Geneva, Switzerland ที่จัดขึ้นณกรุง Geneva, Switzerland  ในระหว่างวันที่ 11 – 15 เมษายน 2561 ที่ผ่านมาเข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อรายงานผลการเข้าร่วมจัดนิทรรศการและรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านนวัตกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561