1. ประกาศการจัดเก็บค่าสาธารณูปโภค อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์

ขอเชิญร่วมงาน พิธีไหว้ครูดนตรีนาฏศิลป์ และศิลปะแขนงต่างๆ
ขอความร่วมมืออาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน