ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 รอบการรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับระบบน้ำดี อาคารแววเที่ยงธรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง