ขอเชิญชวนทุกคนร่วมเข้าประกวด
– ภาพวาด
– ภาพยนตร์สั้น 90 วินาที
– Model ศาสตร์พระราชา
ชิงเงินรางวัลและโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท !!!
————————————————————
ดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครและกติกาการประกวดได้ที่
>> https://goo.gl/8Pev4P
สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Website : www.thailandwakeup.com
Tel : 085-155-5941
ส่งผลงานเข้ามาได้ที่ >> https://imgur.com/DWVoLUB
#ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่๗ #ลงมือทำ
ดาวน์โหลดรายละเอียด หลักเกณฑ์และกติกาการประกวด 1. การประกวดวาดภาพ 🇹🇭 https://goo.gl/9Kaeue 2.การประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที 🇹🇭 https://goo.gl/B1S2yF 3.การประกวดโมเดลศาสตร์พระราชา 🇹🇭️ https://goo.gl/qAV3ht Thailandwakeup

ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร กฎหมายและระเบียบสำหรับการคลัง รุ่นที่ 7-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประชาพันธ์หลักสูตรปรัชญาบัณฑิตสาขาวิชานโยบายสาธารณะฯ-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่