การประชุมวิชาการระดับชาติสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถกระบะ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑ ตัน แบบมีช่อง ว่างด้านหลังคนขับ(Cab) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)