เวทีที่เปิดโอกาสให้นักออกแบบทั่วประเทศ
ร่วมพิสูจน์ความสามารถในการแข่งขัน

✨Thailand Design Creator Competition✨

เพื่อค้นหาตัวแทนคนแรกจากประเทศไทย
ร่วมเดินทางสู่เวทีระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

สนใจสมัคร และศึกษารายละเอียดได้ทาง
http://www.aritedu.com/creator2018

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๓ ตัน ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ ๑๗/๒๕๖๑