อาจารย์พงษ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในเมนูข้าวพองปลาฟู ซอสข้าวหมากกระเจี๊ยบ จากการประกวดสูตรอาหารนานาชาติปรุงจากข้าวไทย (International Rice Recipe Contest)
นางสาวธารทิพย์ แก้วเจริญ สถาบันวิจัยและพัฒนา มสด. ได้รับรางวัล 2 รางวัล