1. ตารางกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2561 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเดินสายติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสาร และระบบ คอมพิวเตอร์ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้้ง ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๑๖/๒๕๖๑
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน อบรมการทำอาหาร มีให้เลือกอบรมได้หลายวัน และ หลายเมนู เลือกได้ ตั้งแต่วันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 นี้ สถานที่อบรมที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์ตรัง ฟรี!!!