กำหนดการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ผ่านระบบTCAS รอบ 3 (พิเศษ)

โครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) มสด. รับการตรวจพื้นที่ศูนย์อาหารจากสำนักงานเขตดุสิต
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบ กล้องวงจรปิดของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง