1. กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ แจ้งสมาชิกเพื่อจ่ายเงินคืนสมาชิก ที่มีอายุครบ 5 ปี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
Suan Dusit Tourism Run 2018 วิ่งรอบรั้วทัวร์รอบเมือง
ตารางกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2561 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา