วิทยาเขตสุพรรณบุรี มสด. คว้ารางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขัน Thailand Ultimate Chef Challenge 2018 (TUCC)
คณะพยาบาลศาสตร์ มสด. คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในงาน Medical Device Inno Awards 2018