ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปี 2561 ประเภทโอนย้ายสถานศึกษา /เลื่อนชั้น /ซ้ำชั้น /รอรับสิทธิ์ /และสถานศึกษาเดิม

ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร-สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน อบรมการทำอาหาร มีให้เลือกอบรมได้หลายวัน และ หลายเมนู เลือกได้ ตั้งแต่วันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 นี้ สถานที่อบรมที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์ตรัง ฟรี!!!