มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง คว้ารางวัลชนะเลิศ Brand Ambassador ให้กับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์
วิทยาเขตสุพรรณบุรี มสด. คว้ารางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขัน Thailand Ultimate Chef Challenge 2018 (TUCC)