สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบตมินตัน ฟุตซอล และวอลเลย์บอล ในโครงการ Sports For Health

กำหนดการ
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18-23 มิถุนายน 2561 
เริ่มการแข่งขัน 2 กรกฎาคม 2561

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอุดมวิทย์ วันกุมภา
หมายเลขภายใน 5190-1

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

แบตมินตัน

ระเบียบการแข่งขันกีฬาโครงการ Sports For Health แบดมินตัน

แผงรูปการแข่งขันแบดมินตัน

ใบส่งรายชื่อแบดมินตัน

ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันแบดมินตัน

ฟุตซอล

ระเบียบการแข่งขันกีฬาโครงการ Sports For Health ฟุตซอล

แผงรูปการแข่งขันฟุตซอล

ใบส่งรายชื่อฟุตซอล

ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันฟุตซอล

วอลเลย์บอล

 ระเบียบการแข่งขันกีฬาโครงการ Sports For Health วอลเลย์บอล

แผงรูปการแข่งขันวอลเลย์บอล

ใบส่งรายชื่อวอลเลย์บอล

ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอล

 

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๓ ตัน ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ ๑๗/๒๕๖๑
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย และอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก