สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบตมินตัน ฟุตซอล และวอลเลย์บอล ในโครงการ Sports For Health

กำหนดการ
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18-23 มิถุนายน 2561 
เริ่มการแข่งขัน 2 กรกฎาคม 2561

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอุดมวิทย์ วันกุมภา
หมายเลขภายใน 5190-1

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

แบตมินตัน

ระเบียบการแข่งขันกีฬาโครงการ Sports For Health แบดมินตัน

แผงรูปการแข่งขันแบดมินตัน

ใบส่งรายชื่อแบดมินตัน

ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันแบดมินตัน

ฟุตซอล

ระเบียบการแข่งขันกีฬาโครงการ Sports For Health ฟุตซอล

แผงรูปการแข่งขันฟุตซอล

ใบส่งรายชื่อฟุตซอล

ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันฟุตซอล

วอลเลย์บอล

 ระเบียบการแข่งขันกีฬาโครงการ Sports For Health วอลเลย์บอล

แผงรูปการแข่งขันวอลเลย์บอล

ใบส่งรายชื่อวอลเลย์บอล

ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอล