Suan Dusit Tourism Run 2018 วิ่งรอบรั้วทัวร์รอบเมือง เปิดรับสมัครผ่านระบบ

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 . เป็นต้นไป

ที่ http://suandusittourismrun.dusit.ac.th

facebook : Suan Dusit Tourism Run 2018

 

ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ในโจทย์ Aging Society ออกแบบสินค้าหรือบริการเพื่อรองรับสังคม “ผู้สูงวัย”
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๓ ตัน ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ ๑๗/๒๕๖๑