Suan Dusit Tourism Run 2018 วิ่งรอบรั้วทัวร์รอบเมือง เปิดรับสมัครผ่านระบบ

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 . เป็นต้นไป

ที่ http://suandusittourismrun.dusit.ac.th

facebook : Suan Dusit Tourism Run 2018

 

ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ในโจทย์ Aging Society ออกแบบสินค้าหรือบริการเพื่อรองรับสังคม “ผู้สูงวัย”
ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร-สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร