ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ
Suan Dusit Tourism Run 2018 วิ่งรอบรั้วทัวร์รอบเมือง