โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แข่งอย่างไรให้ชนะเหมือน STARTUP”