ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ในโจทย์ “ไอเดียบริหารจัดการขยะในบ้าน/เมืองของท่าน”
รับสมัครผู้เข้าอบรม โครงการอบรมล่ามภาษามือเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน