คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ในโจทย์ “ไอเดียบริหารจัดการขยะในบ้าน/เมืองของท่าน”สามารถส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

สนใจติดต่อสอบถามคณะวิทยาการจัดการ คุณสุจิตรา โทรฯ 02-244-5701 หรือ 089-441-0023

การรับฟังความคิดเห็นในร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ....
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเกม (Games Based Learning Techniques)