ร่าง พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….
ร่วมกันกำหนดสาระสำคัญของกฎหมาย ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาของประเทศไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ในโจทย์ “ไอเดียบริหารจัดการขยะในบ้าน/เมืองของท่าน”