กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาครูที่ผ่านการคัดเลือก โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ รอบ 4 (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์)