ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4(6)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2561  คู่มือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย และพิจารณาแหล่งลงทุน ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย (เดิม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)