กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาครูที่ผ่านการคัดเลือก โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
สวนดุสิตครบรอบ 84 ปี