กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ประจำปี 2561 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ระหว่างวันที่ 11 - 20 กรกฎาคม 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ