มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ประจำปี 2561 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ระหว่างวันที่ 11 - 20 กรกฎาคม 2561
กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561