เรียนแล้วรุ่ง 4 ข้อดี เทรนด์นี้กำลังมา! “วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ม.สวนดุสิต”

คณะกรรมการพัฒนากรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มสด. ต้อนรับ ดร.มาริเบล การาเต้ และคณะจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย