กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา รหัส 61 และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61  (ดูรายละเอียดที่นี่)
*ในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2561
*วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ระหว่ำงวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 14 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาเขต และศูนย์การศึกษา

ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมยานยนต์ เพื่อขายแห่งชาติ เปิดโลกยานยนต์สรรสร้าง Bangkok international Grand Motor Sale 2018-บริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป จำกัด
สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ใส่ใจผลิตอาหารปลอดภัย ไม่ใช้ไขมันทรานส์