คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ในโจทย์ “IDEA WoW คิดการใหญ่ โตไปกับออมสิน สร้าง Business Model ใหม่ เชื่อต่อกับธุรกิจธนาคารออมสิน”สามารถส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2561

สนใจติดต่อสอบถามคณะวิทยาการจัดการ คุณสุจิตรา โทรฯ 02-244-5701 หรือ 089-441-0023

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จะทำการซ้อมป้องกันอัคคีภัยประจำปี จึงขอปิดการจราจรบริเวณหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จนถึงหน้าอาคารละอออุทิศ วันที่ 16 สิงหาคม 2561
กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา รหัส 61 และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61