โครงการ “เขียนสร้างสรรค์ สรรค์สร้างอาชีพ”
ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up