สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าจัดบูธนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018) ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ใน theme Modern Thai Spa เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อชุมชนฐานราก โดยมีนวัตกรรมจากงานวิจัยด้านเครื่องสำอางจำนวนมาก ได้แก่ แผ่นมาร์คหน้าจากข้าวทับทิมชุมแพ ครีมมาร์คหน้าจากสารสกัดกล้วยไม้ช้างกระ และน้ำหอมจากกล้วยไม้แคทลียา (งานวิจัย: อาจารย์ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง) ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรไทย  (งานวิจัย: ผศ.ดร.ศรีสุดา หาญภาคภูมิ) ครีมกันแดดนาโน (งานวิจัย:  ดร.วิทวัส รัตนถาวร) ผลิตภัณฑ์สปาจากกากขิงและดาหลา ( นักวิจัย: ผศ.ดร.พรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชค) ผลิตภัณฑ์สปาเท้าจากน้ำมันข้าวหอมมะลิ (นักวิจัย: ผศ.ดร.จิราภรณ์ ทองตัน) ผลิตภัณฑ์ครื่องสำอางจากการอบร่ำ (นักวิจัย : อาจารย์จรัสฟ้า โหมดสุวรรณ) 

สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการเเละการจัดเเสดง ร่วมจัดนิทรรศการเเสดงนวัตกรรมผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์จาก สวนดุสิต สปา ในงาน ไทยเเลนด์ รีเซิร์ต เอ็กโปร 2018
ศูนย์ฯลำปางจัด"โครงการเตรียมความพร้อมสู่เพชรสวนดุสิต กิจกรรมส่งมอบนักศึกษา พัฒนาผู้เรียน