โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการเเละการจัดเเสดง จัดบูธนิทรรศการ เเสดงนวัตกรรมผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์จาก สวนดุสิต สปา ในงาน ไทยเเลนด์ รีเซิร์ต เอ็กโปร 2018 ณ ห้องจัดเเสดง บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงเเรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 22 ในว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 โดยสำนักวิจัยเเละพัฒนา มหาวิยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้ขอร่วมมือในการจัดบูธในครั้งนี้  นำทีมดำเนินการโดย ผศ.มานะ เอี่ยมบัว ประธานหลักสูตร คณะอาจารย์,เจ้าหน้าที่ เเละนักศึกษา รหัส 59 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

มสด. จัดกิจกรรม สวนดุสิต:คุยสร้างงาน การจัดการความรู้ (KM) เพื่อบริการวิชาการสังคมในยุคดิจิทัล หัวข้อ “ศาสตร์การดูโหวงเฮ้ง”
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมจัดบูธนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)