โครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ สำนักกิจการพิเศษ ให้บริการนวดแผนไทยแก่ผู้เข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” โดยให้บริการนวดแผนไทยร่วมกับบูธของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในธีม Modern Thai Spa เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อชุมชนฐานราก ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2561 

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 61
บัณฑิตวิทยาลัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙