การแข่งขันอาหารเพื่อสุขภาพ หัวข้อ “อาหารควบคุมน้ำหนัก” ในงานเกษตรสร้างชาติ ครบรอบ 50 ปี จัดโดย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้าแชมป์ฟุตซอลคนหูหนวก ครั้งที่ 1