เปลี่ยนแปลงห้องเรียน442 (คลิก)

เปลี่ยนแปลงห้องเรียน832 (คลิก)

เปลี่ยนแปลงห้องเรียน833 (คลิก)

เปลี่ยนแปลงห้องเรียนวิชาความเป็นสวนดุสิตจากห้อง 11303 (ในมอ) และห้อง 401 ศูนย์วิทย์ เปลี่ยนไปเรียนที่ Hall 4 ศูนย์วิทย์ศาสตร์ ถ.สิรินธร (เฉพาะวันที่ 20 สิงหาคม 2561) (คลิก)

เปลี่ยนแปลงห้องเรียนศูนย์วิทย์ ห้อง 401 เป็นห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย (เฉพาะวันที่ 20 สิงหาคม 2561) (คลิก)

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
เสวนาวิชาการในหัวข้อ วิกฤตขยะพลาสติก สู่การเปลี่ยนแปลง ในสถาบันอุดมศึกษา