ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้องวงจรปิดภายในอาคารอเนกประสงค์บริการการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เลี้ยงลูกยุค Gne Z”