ขอเชิญทุกท่านเตรียมพบกับงาน “มหกรรมอาหารชนเผ่าและกลุามชาติพันธ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ”
ภายใต้โครงการสวนดุสิตวิชาการ จากขุนเขาสู่ครัวของแผ่นดิน

โดยท่านจะได้พบกับการแสดงและมหกรรมอาหารชนเผ่า รวมทั้งความพิเศษที่จะเกิดขึ้นในงานมากมาย

จัดขึ้นในวันที่ 15-16 กันยายน 2561
ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โดยท่านที่สนใจร่วมงานสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลย

คลิก กำหนดการ

คลิก ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสวนดุสิตวิชาการ จากขุนเขาสู่ครัวของแผ่นดิน มหกรรมอาหารชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ

 

คลิก ร่วมส่งภาพเข้าประกวด… ในหัวข้อ… “จากขุนเขาสู่ครัวแผ่นดิน”: เสน่ห์แห่งขุนเขา ธรรมชาติ ความงาม
วิถีแห่งอัตลักษณ์ วัฒนธรรมชนเผ่า

 

คลิก รายละเอียดการประกวดแข่งขันปรุงอาหารไทยสไตล์โมเดิร์นโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่น 17 จังหวัดภาคเหนือ ภายใต้หัวข้อ ” A Journey of Northern Ingredients from local to table วัตถุดิบพื้นถิ่น..สู่ความฟินบนโต๊ะอาหาร”