วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม น้อมรำลึกตรึงจิต ร้อยดวงใจไหว้สาปู่จาครู ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม โดยก่อนเข้าพิธีนั้นในช่วงเช้าได้ทำการไหว้สักการะพระพรหม นำโดย ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์ศูนย์ฯลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีสักการะฯ จากนั้นได้เข้าสู่พิธีไหว้สาปู่จาครู ซึ่งได้รับเกียรติจากดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์ศูนย์ฯลำปางกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาและทำพิธีเจิมหนังสือเรียน

นอกจากนี้ยังมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ พร้อมทั้งการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเรียนดีและการมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาประเภทเรียนดี กิจกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 อีกด้วย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง