นางสาวกฤตพร พิชัยรัตน์ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง เข้ารับมอบทุนขาดแคลนทุนทรัพย์จากสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดตรัง ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง วันที่ 31 สิงหาคม 2561   (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)